BENGKEL PENDEDAHAN FROG-VLE SIRI 2 (PELAJAR)

Bengkel pendedahan FROG-VLE Siri 2 khusus untuk pelajar telah dilaksanakan pada 18 April 2018 bertempat di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah. Pelajar yang terlibat adalah pelajar semester akhir (semester 8) Bimbingan dan Kaunseling.