Penyelidikan dan Penerbitan

Penerbitan

Siri Sena Baba Hamid. (2013). Panduan penulisan akademik: Peringkat Sarjana Muda Perguruan Institut Pendidikan Guru. (Mohd Sharif Mohd Saad, Wan Fadzli Wan Haron, Faisal Hj. Mohamad. Ed.). Jitra: Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman


Faisal Mohamad & Nor Azian Mohd Darus. (2005). Pengajaran literasi maklumat merentas kurikulum di kalangan guru-guru sekolah Projek Semarak PSS di PPD Padang Terap/ Pendang, Kedah. Jitra: Institut Perguruan Darulaman.


Faisal Mohamad, Norzita Abu Mansor. (2007) Pusat sumber dan kemahiran maklumat: Kajian berasaskan sekolah. Jitra: Institut Perguruan Darulaman


Faisal Mohamad, Wan Fadzli Wan Haron, Intan Shafinaz Mohd Nadzri, Mohd Azman Basirun, Siri Sena Baba Hamid, Hashimah Dahaman…Kartini Khalid.(2010). Mengorak langkah: Masa depan Pusat Sumber Institut. (Faisal Mohamad, Mohamad Roslan Ghazali. Ed.). Jitra: IPG Kampus Darulaman