Penyelaras

Nama Kursus: Wacana Penulisan
Kod Kursus: GWP1092
Pelajar: Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
Penyelaras: Haji Faisal bin Haji Mohamad

Nama Kursus: Kemahiran Belajar
Kod Kursus: GKB1053
Pelajar: Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
Penyelaras:

Nama Kursus: Teknologi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Kod Kursus: EDUP3053
Pelajar: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Penyelaras: Wan Fadzli bin Wan Haron

Nama Kursus: Inovasi Digital
Kod Kursus:
Pelajar: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Penyelaras:

Nama Kursus: Teknologi dan Media Pengajaran
Kod Kursus: EDUP2053
Pelajar: Program Diploma Lepas Ijazah (PDPLI)
Penyelaras: Dr. Siri Sena bin Baba Hamid